Referentiearchitectuur als onderlegger voor de strategische dialoog over ICT4

Tekst groter

Ad 3.

Er kunnen verschillende foto’s gemaakt worden van de referentiearchitectuur in de tijd. Zo kunnen jaarplannen geprojecteerd worden: welke systemen gaan we wanneer vervangen en wat moeten we hiervoor doen.