Referentiearchitectuur als onderlegger voor de strategische dialoog over ICT3

Tekst groter

Op deze referentiearchitecturen staan de benodigde functionaliteit afgebeeld. Hiermee kunnen de volgende strategische dialogen gevoerd worden:

  1. Definitie van scope van een ERP of EPD programma
  2. Sanering van het ICT landschap om kosten te besparen, continuïteit te verhogen en integratie te vergemakkelijken
  3. Migratiepad voor de komende jaren te visualiseren
  4. Het matchen van de systeemportfolio bij fusies of intensieve samenwerking

Ad 1.

Op de referentiearchitectuur kan het huidige applicatielandschap geplot worden én wat het ERP of EPD in potentie kan afdekken. Hiermee is duidelijk te zien waar overlap is en zo niet met welke systemen koppelingen ontwikkeld moeten worden. Zaken waar een bestuurder anders moeilijk grip op krijgt.

Ad 2.

Als de huidige portfolio aan systemen geplot wordt op de referentiearchitectuur én de kwaliteit van de systemen gemarkeerd wordt met een kleur is te zien waar mogelijk een overlap is in systemen en waar potentieel gesaneerd kan worden. Met de kleuren kan gekeken worden welke systemen bij voorkeur gesaneerd moeten worden. Een door ons gebruikte methode om de kwaliteit van systemen vast te stellen is die van Bedell waarbij systemen worden beoordeeld worden naar kwaliteit (gebruik, beheer) en belang (operationeel, strategisch).