Referentiearchitectuur als onderlegger voor de strategische dialoog over ICT

Tekst groter

Referentiearchitectuur als onderlegger voor de strategische dialoog over ICT

Onder referentiearchitectuur verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche. Meest toegpaste referentiearchitectuur is NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), omdat aan dit raamwerk (op elk van de vlakken van dit raamwerk) een aantal modellen, principes en richtlijnen zijn gekoppeld die kaderstellend zijn voor alle Nederlandse overheidsorganisaties (ICTU, 2009). Onderdeel van de NORA familie is GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur), PETRA (Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur), WILMA (Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur). Er zijn ook referentiearchitecturen voor de woningcooperaties (CORA, COrporatie Referentie Architectuur), voor ziekenhuizen (referentiedomeinenmodel van Nictiz, of ROSA ( Referentie Architectuur Onderwijs) voor onderwijs.

Wat deze referentiearchitecturen gemeen hebben is dat voor een groot deel gebruikt en gericht zijn op mensen binnen een ICT-organisatie. Wij gebruiken referntiearchitecturen om een strategische dialoog te voeren over welke investeringen te doen in ICT.

Daarmee zijn onze referentiearchitecturen meer geënt op de belevingswereld van de bestuurders. Zoals de referentiearchitectuur voor onderwijs: