Redenen om te kiezen voor MVO

Tekst groter

Redenen om te kiezen voor MVO

Om een authentieke keuze te kunnen maken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, moet de aanleiding expliciet gemaakt worden. Kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is ongeloofwaardig als later blijkt dat er een andere aanleiding voor deze keuze was dan in eerste instantie is vermeld.

Volgens Twynstra Gudde zijn er zeven redenen om te kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • maatschappelijke verantwoordelijkheid is medebepalend voor een goede reputatie
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen verbetert de economische prestatie van de organisatie
  • kritische stakeholders eisen transparantie
  • nieuwe wet- en regelgeving verplicht de organisatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • concurrentieoverwegingen spelen een rol: de organisatie wil leidend zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil leiders volgen
  • de keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is het gevolg van de eigen organisatiewaarden of de intrinsieke motivatie van bijvoorbeeld de CEO
  • kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen komt voort uit een afweging van risico’s.

Om een authentieke keuze te kunnen maken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, moet de aanleiding expliciet gemaakt worden. Kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is ongeloofwaardig als later blijkt dat er een andere aanleiding voor deze keuze was dan in eerste instantie is vermeld. De figuur geeft aan dat een zichtbare, authentieke keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen de meeste kans van slagen heeft.

Hoofdstuk inhoudsopgave