Realiseren

Tekst groter

Realiseren

Realiseren is het voortbrengen van diensten en goederen. Wanneer je een missie hebt geformuleerd, doelstellingen hebt opgesteld, de organisatie hebt ingericht en het daar vervolgens bij laat, heeft de organisatie geen bestaansrecht.

De missie is geformuleerd, de doelstellingen zijn vastgesteld en de organisatie is ingericht. Mensen in de organisatie zullen dan ook moeten overgaan tot realiseren. Zij zullen het werk waarvoor de organisatie is opgericht, gaan uitvoeren. Producten, diensten en belevenissen gaan voortbrengen. Tijdens het proces van realiseren komen vragen aan de orde zoals: op welke wijze worden producten uit het magazijn verplaatst; hoe worden data in de computer ingevoerd?

Hoofdstuk inhoudsopgave