Realisatieprocessen in soorten 2

Tekst groter

Functies en aspecten

Het voert te ver om alle functies en aspecten te gaan benoemen en beschrijven. In bijgaand schema benoemen wij de verschillende functies en aspecten op overzichtelijke wijze. De benamingen zijn nauwelijks verschillend voor overheidsorganisaties, het bedrijfsleven of dienstverlenende organisaties. Hooguit verschilt de aandacht die het management aan de verschillende aspecten besteedt.

Output

De output van organisaties kan sterk verschillen.Diensten leveren of producten maken zijn heel verschillende activiteiten. Hoe sterk dit verschil is, geven we aan in onderstaand figuur.

Beleveniseconomie

Vaak gaat het niet meer alleen om het leveren van output. Een nieuwe ontwikkeling is om mensen een belevenis, een avontuur, een les te laten meemaken. Organisaties combineren diensten tot onuitwisbare indrukken. Dit door een beroep te doen op zoveel mogelijk zintuigen van de klant tegelijkertijd.
Volgens Pine, de goeroe van de beleveniseconomie, bestaat de ware belevenis uit een goed mengsel. Namelijk dat van amusement (passieve zintuiglijke opname), leren (actieve rol), ontsnapping (actieve betrokkenheid bij een totale onderdompeling) en esthetiek (ondergaan van passieve en totale onderdompeling).

Hoofdstuk inhoudsopgave