Realisatieprocessen in soorten

Tekst groter

Realisatieprocessen in soorten

Bij realiseren onderscheiden we primaire processen (lijnactiviteiten of directe werkzaamheden) en secundaire processen (stafactiviteiten of indirecte werkzaamheden). Het onderscheid zit vooral in de waardetoevoeging.

Onderscheid bij realiseren

Bij realiseren wordt vaak onderscheid gemaakt tussen functies en aspecten. Een andere, veel voorkomende benadering is het onderscheid tussen primaire en secundaire processen. Bij primaire processen denken we aan lijnactiviteiten of directe werkzaamheden. Bij de secundaire processen denken we aan stafactiviteiten of indirecte werkzaamheden.

Het onderscheid zit vooral in de waardetoevoeging. Alleen de primaire processen voegen waarde toe aan het uiteindelijke product. Het onderscheid is schematisch weergegeven. De  primaire processen zijn horizontaal getekend, de secundaire processen cirkelen er omheen.

Hoofdstuk inhoudsopgave