Professioneel organiseren: allianties en netwerken

Tekst groter

Professioneel organiseren: allianties en netwerken

Het besef dat organisaties soms beter kunnen samenwerken is eeuwenoud. De oude Grieken sloten allianties en trokken samen ten strijde. De Unie van Utrecht vormde de basis voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlande, de VOC en de Hanzesteden zochten de samenwerking op commercieel terrein. Zo was de Hanze een netwerk van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking probeerden ze hun handel te beschermen en uit te breiden.

Netwerkstructuren

En wat te denken van de maffia, die zich ontwikkelde in de achttiende eeuw toen verschillende criminele organisaties in netwerkstructuren gingen samenwerken? Vanuit deze benadering wordt centraal gesteld dat je ieder samenwerkingsverband ook goed en professioneel moet organiseren. Daarvoor zijn voorbeelden, archetypen, overwegingen en oplossingen beschikbaar. Met welke partners kun je het best samenwerken en wat is de topologie van het netwerk?

Hoe geef je de besturing en structuur van het samenwerkingsverband het best vorm? Wat zijn de missie en identiteit van de samenwerking? Hoe zorg je voor daadkracht in het samenwerkingsverband?

Samenspel

Bij samenwerking gaat het zowel om inhoudelijk argumenten als om persoonlijke verhoudingen en relaties; het is dus altijd een samenspel van mensen die al dan niet iets willen. Het overstijgt het individuele maar tegelijkertijd neemt iedereen in een samenwerking zichzelf mee. En als er meer mensen samen werken aan een opgave, is er sprake van sociaal-psychologische processen en van groepsdynamiek.

De persoonlijke relaties en verhoudingen spelen altijd een belangrijke rol. In- en uitsluiting; wie doet er wel mee en wie niet? Macht; wie heeft het voor het zeggen? Hoe kun je invloed uitoefenen? Leiderschap; wat is ieders rol in het proces?

Hoofdstuk inhoudsopgave