Producent en organisator

Tekst groter

Producent en organisator

De producent en organisator zijn doel- en taakgericht. Sommige leidinggevenden leggen de nadruk op de onderlinge samenwerking en anderen op innovatie. De rollen in dit kwadrant zijn gericht op output, werkprocessen en een goed werkende organisatie.

Werkprocessen staan centraal

Vanuit de rol van producent ben je vooral taakgericht, betrokken bij medewerkers en zorg je ervoor dat de doelen gehaald kunnen worden. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat je inzicht hebt in wat medewerkers beweegt en welke rol je als manager daarin speelt. Je probeert de werkinhoud voor medewerkers zinvol te maken. De producent heeft veel oog voor het verbeteren van werkprocessen. Leidinggeven aan verbeteringsprocessen, of het nu statische kwaliteitszorg betreft of Six Sigma, de producent voelt zich er vertrouwd mee. De schaduwkant van deze rol is te veel nadruk op prestaties en weinig oog voor samenwerking.

Organiseren gaat verder dan structureren

De organisator maakt verwachtingen duidelijk via processen als planning en het stellen van doelen en is een gedecideerd initiator die problemen definieert, alternatieven selecteert, aangeeft wat moet worden nagestreefd, rollen en taken definieert, regels en beleid opstelt en instructies geeft. Als organisator weet je dat organiseren meer is dan structureren. Organiseren is niet óf aandacht besteden aan de structuur óf aan de strategie óf aan de cultuur. Het is het op evenwichtige en samenhangende wijze managen van zes ontwerp-variabelen. Als de organisator in zijn kracht zit, is hij doortastend en schept duidelijke voorwaarden waaronder het werk gedaan kan worden. Het is direct duidelijk wie de leiding heeft. De schaduwkant van deze rol is dat hij een technocraat wordt die enkel oog heeft voor taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdstuk inhoudsopgave