Positie kiezen in een groep

Tekst groter

Positie kiezen in een groep

Bij het uitzetten van een koers voor de organisatie zijn zicht op netwerken, netwerkvorming en gedrag binnen netwerken essentiële vaardigheden van de moderne bestuurder. Een netwerk is een groep van twee of meer organisaties die een samenwerkingsrelatie hebben, waarbij samenwerken kan lopen van “weten wat er te koop is” tot en met actief gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Strategisch kiezen voor de goede groep betekent voor de bestuurder dat hij groepen herkent, onderkent en beoordeelt vanuit een strategische invalshoek.

De antwoorden op de volgende vragen helpen bij het strategisch kiezen voor de goede groep:

  • zie ik groepen in mijn omgeving?
  • wat is mijn ambitie bij samenwerken in groepsverband?
  • is er een noodzaak om in een groep te opereren?
  • ben ik bereid om in groepsverband te functioneren?
  • pas ik bij een groep?
  • zijn de consequenties van samenwerken in groepsverband aanvaardbaar?

Bij het kiezen van een groep speelt een groot aantal overwegingen een rol. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag of je deel wilt uitmaken van een groep, maar ook over de vraag welke positie je wilt bekleden. Belangrijke aandachtspunten voor het kiezen van de goede groep zijn:

  • de anatomie van een groep
  • het identificeren van groepen (omgevingsanalyse)
  • het formuleren van de eigen ambities waar het gaat om samenwerken in groepen (zelfanalyse)
  • het matchen van de ambities.

 

Hoofdstuk inhoudsopgave