Positie kiezen

Tekst groter

Positie kiezen

Een modere bestuurder moet voor het uitzetten van een koers voor de organisatie zicht hebben op netwerken, netwerkvorming en gedrag binnen netwerken. Een netwerk is een groep van twee of meer organisaties die een samenwerkingsrelatie hebben. Welke vragen staan hierbij centraal?

Het begrip samenwerken varieert hier van weten wat er tot koop is tot en met actief gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Strategisch kiezen voor de goede groep betekent voor de bestuurder dat hij groepen herkent, onderkent en beoordeelt vanuit een strategische invalshoek.

De volgende vragen staan centraal bij het strategisch kiezen voor de goede groep:

  • zie ik groepen in mijn omgeving?
  • wat is mijn ambitie bij samenwerken in groepsverband?
  • is er een noodzaak om in een groep te opereren?
  • ben ik bereid om in groepsverband te functioneren?
  • pas ik bij een groep?
  • wat zijn de consequenties van samenwerken in een groep en zijn deze aanvaardbaar?

Bij het kiezen van een groep speelt een groot aantal overwegingen een rol. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag of je deel wilt uitmaken van een groep. Ook de vraag welke positie je daarin wilt bekleden is een belangrijke. Belangrijke aandachtspunten voor het keizen van de goede groep zijn:

  • de anatomie van een groep
  • het identificeren van groepen
  • het formuleren van de eigen ambities waar het om gaat bij samenwerking in groepen (zelfanalyse)
  • het matchen van de ambities.
Bron: Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaats & Wilfrid Opheij Kluwer, Deventer, 2012

Hoofdstuk inhoudsopgave