Portfoliomanagement

Tekst groter

Portfoliomanagement

Portfoliomanagement gaat over het beheren van het totaal aan systemen (de applicatieportfolio) en projecten (de projectenportfolio). Met een ‘gezonde’ portfolio kan beter aan de behoeften worden beantwoord, kunnen onderhoudskosten worden verminderd, en kan gemakkelijker worden ingespeeld op de veranderende eisen. Een gezonde portfolio ontstaat door gericht te investeren in bestaande systemen en waar mogelijk oude systemen op te ruimen. Op die manier wordt het voor managers, die wat meer op afstand staan, gemakkelijker om de juiste prioriteiten te stellen.

Voor ICT-projectportfoliomanagement zijn verschillende modellen in de omloop. Ze zijn gericht op verbetering van de kwaliteit, bijvoorbeeld op:

  • beoordeling van projecten naar de beheersaspecten tempo, haalbaarheid, efficiency, flexibiliteit en doelgerichtheid (Kor, 2005);
  • ordening naar doelen als transformation, renewal, process improvements, experiments (Ross, Beath, 2001);
  • ordening van projecten in een tweedimensionale matrix met de ‘value to the business’ en ‘project difficulty/risk’ (META Group, www.metagroup.com).

Kersten en Verhoef benadrukken het belang van portfoliomanagement in ICT portfoliomanagement, a Bankers Perspective on ICT (2003, pg 30).

“The greatest challenge lies in software portfolio management. Management and development costs are extremely high, diversity is huge, and many of the complex investment decisions taken by managers concern investments in software. We firmly believe that this is the main area in which successes can be achieved in the coming years with a good portfolio approach.”

Om inzicht te krijgen in de applicatieportfolio ordent Bedell (1985) de systemen op twee assen: kwaliteit en belang. Deze assen zijn het resultaat van het optellen van twee andere matrices:

  • kwaliteit; beoordeling van de kwaliteit van systemen naar de dimensies gebruik en beheer;
  • belang; beoordeling van het belang van systemen naar de dimensies strategisch en operationeel.

Hoofdstuk inhoudsopgave