Porter: Flawed concepts of Strategy

Tekst groter

Porter: Flawed concepts of Strategy

Michael Porter, hoogleraar Harvard Business School in Business en ‘strategiegoeroe' heeft een heldere test om te bepalen of de organisatie wel een echte strategie heeft (zie de vijf vragen).

In mei 2009 zette Michael Porter, hoogleraar Harvard Business School in Business en ‘strategiegoeroe’, zijn visie op strategie uiteen op een seminar op Nyenrode. Hij heeft een heldere test om te bepalen of de organisatie wel een echte strategie heeft (zie de vijf vragen). Zijn boodschappen houden het beste hun waarde vast  in de Engelse taal. 

Flawed concepts of Strategy

Strategy as action

 • “Our strategy is to merge…”
 • “Our strategy is to internationalize…”
 • “Our strategy is to consolidate the industry…”
 • “Our strategy is to outsource…”
 • “Our strategy is to double our R&D budget…”

Strategy as aspiration

 • “Our strategy is to be #1 or #2…”
 • “Our strategy is to grow…”
 • “Our strategy is to be the world leader…”
 • “Our strategy is to provide superior returns to our shareholders…”

Strategy as vision

 • “Our strategy is to be best to satisfy our customers’ needs …”
 • “Our strategy is to provide superior products and services…”
 • “Our strategy is to adhance technology for mankind…”

What is Not a Strategy?

 • Best practice, Improvement, Execution 
 • A vision/mission, Aspirations
 • A brand, Learning, Agility, Flexibilit
 • Innovation, The internet (or any technology)
 • Downsizing, Restructuring, Mergers/Consolidation
 • Alliances / Partnering, Outsourcing
 • Internationalizing, Networking

Strategie gaat over het beantwoorden van de vraag welke positie de organisatie wil innemen in welke markt en welke behoeften ze wil bevredigen (en daarbij accepteren dat je niet alles voor iedereen kan betekenen). Een eis hierbij is dat het uniek en handhaafbaar moet zijn. 

Five tests of a strategy 

 • A unique value proposition compared to other organizations
 • A different, tailored value chain (5 forces model)
 • Clear tradeoffs, and choosing what not to do
 • Activities that fit together and reinforce each other
 • Strategic continuity with continual improvement in realization.

Strategie gaat over uniciteit

Het meeste gebruikte woord van de dag was (sustainable) ‘value creation’. Het gaat er niet om of een bedrijf groot of klein is, maar of er economische waarde gecreëerd wordt. Al het andere is irrelevant (hoe graag managers er ook over praten dat hun bedrijf de grootste is of dat ze met twintig procent omzet groeien in het komend jaar). Strategie gaat niet over wie de beste is, maar waarin de organisatie uniek is. Strategie gaat over het bereiken en handhaven van een ‘sustainable competitive position’.

Hoofdstuk inhoudsopgave