Porfoliomanagement2

Tekst groter

De kwaliteit van systemen wordt naar twee dimensies in kaart gebracht. Vanuit de dimensie ‘gebruik’ wordt gekeken naar de kwaliteit vanuit het perspectief van de gebruiker. De gebruikers van het systeem wordt gevraagd een oordeel te geven over:

 • gebruik van de informatie:
  • juistheid;
  • volledigheid;
  • actualiteit;
  • nauwkeurigheid;
 • controleerbaarheid, gebruik van het systeem:
  • betrouwbaarheid;
  • continuïteit;
  • doelmatigheid;
  • doeltreffendheid.

Vanuit de dimensie ‘beheer’ wordt gekeken naar de kwaliteit vanuit het perspectief van de ICT-discipline. Beheerders wordt gevraagd om de systemen te toetsen aan de hand van de volgende criteria:

 • flexibiliteit;
 • onderhoudbaarheid;
 • testbaarheid;
 • portabiliteit;
 • connectiviteit;
 • herbruikbaarheid;
 • uitbreidbaarheid;
 • zuinigheid.

Het belang van systemen wordt ook naar twee dimensies in kaart gebracht. Het strategische belang heeft te maken met het onderscheidende vermogen van het systeem in de totale dienstverlening van de onderneming en kan alleen beoordeeld worden door het management. Het operationele belang heeft betrekking op de mate waarin het systeem belangrijk is voor het uitvoeren van de dagelijkse operaties. Denk hierbij aan de consequenties voor de bedrijfsvoering als het systeem uitvalt.

Uiteindelijk wordt duidelijk in welke systemen geïnvesteerd moet worden (hoog belang, lage kwaliteit), welke systemen gezond zijn (hoog belang, hoge kwaliteit), in welke systemen voorlopig niet geïnvesteerd hoeft te worden (hoge kwaliteit, laag belang) en welke systemen genegeerd of met een minimale inspanning vervangen moeten worden (laag belang, lage kwaliteit).

Het zou nog mooier zijn als de systemen met hun kwalificatie gerelateerd worden aan het primaire proces. Dan is goed te zien waar de risico’s liggen en waar volstaan kan worden met passief onderhoud van de systemen.

Om het draagvlak bij het beoordelen van systemen te vergroten is het aan te bevelen er veel verschillende disciplines bij te betrekken. Met een elektronische enquête kan een grote groep bereikt worden, maar het blijft belangrijk om in een workshop nog eens gezamenlijk de resultaten te bespreken, aangezien de resultaten van de digitale enquête dikwijls nuancering behoeven.