Outsourcingstrategie3

Tekst groter

Verkavelingsmodel

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijk uit te besteden onderdelen van het ICT-landschap, de kavels en de volgorde waarin dat kan gebeuren, kan het onderstaand verkavelingmodel worden gebruikt. Hierin kunnen de mogelijk uit te besteden kavels in kaart worden gebracht. In onderstaand voorbeeld zijn vier categorieën van applicaties benoemd, die in een specifieke situatie ook wat specifieker benoemd zullen kunnen worden.