Outsourcingstrategie2

Tekst groter

Servicemodellen

Voor uitbesteding zijn verschillende servicemodellen denkbaar. In elke servicemodel is de dienst de een externe leverancier levert anders. De belangrijkste servicemodellen zijn de volgende:

Cloud

‘Computing resources’ – of dat nu een complete applicatie, een aantal services of hardwarecapaciteit is – wordt beschikbaar gesteld, zonder dat bekend hoeft te zijn hoe en waar die services precies geleverd worden. Ze zijn gewoon beschikbaar ‘in de cloud’. Bij een echte dienst, zoals bijvoorbeeld bij mobiele apps of Office 365, heb je als gebruiker geen invloed op de doorontwikkeling.

SaaS (Software As A Service)

Bij SaaS biedt de leverancier een applicatie aan, inclusief alle bijbehorende infrastructuur en het beheer daarop. De klant weet niet op welk platform de applicatie draait, of waar de infrastructuur draait

PaaS (Platform as a Service)

Bij PaaS beheer je zelf de applicaties waarvan het platform in de cloud staat. Het platform komt als het ware ‘uit de muur’, als een standaardnutsvoorziening.

IaaS (Infrastructure as a Service)

Bij IaaS beheer je zelf wel de applicaties en het platform, maar heb je alleen de infrastructuur, de fysieke hardware in de cloud staan.

Zelf doen

In dit servicemodel neem je geen dienst van een externe leverancier af, maar beheer je zelf de applicatie en bijbehorende infrastructuur.

Ieder servicemodel (outsourcingsaanpak) stelt zijn eigen eisen aan de interne organisatie. Onderstaand model geeft inzicht in de processen (en dus de achterliggende interne organisatie) die intern geregeld moeten worden.