Outsourcingstrategie

Tekst groter

Outsourcingstrategie

Een outsourcingsstrategie geeft antwoord op enkele logisch samenhangende vragen.

Waarom?

Waarom wordt outsourcen overwegen en welke doelen worden daarmee nagestreefd? Deze doelen hebben vaak betrekking op het volgende.

  • Tijd en resources vrijmaken om te focussen op kernactiviteiten.,
  • Kostenflexibiliteit, zodat de kosten mee kunnen bewegen met het daadwerkelijke gebruik
  • Reductie van operationele risico’s, met name met betrekking tot kennis, capaciteit en continuïteit
  • Zakelijke transparantie in de levering van IT diensten
  • Kostenbesparingen, hoewel deze vaak pas op de langere termijn haalbaar zullen blijken
Wat?

Hoe wordt het ICT landschap ingedeeld in kavels die als één geheel kunnen worden uitbesteed. Hiervoor gebruiken we een verkavelingsmodel, waarin het ICT landschap wordt ingedeeld naar

  • De verschillende onderdelen van de infrastructuur
  • De verschillende typen applicaties

Op basis daarvan kunnen combinaties van infrastructuur en/of applicaties gemaakt worden die samen een kavel vormen.

Wie?

De vraag die daarmee samenhangt is welke leveranciers de bij deze kavels behorende services kunnen leveren. Het behandelt dus globaal de vraag; met wie en op welke manier (volgens welk servicemodel) kunnen we uitbesteden?

Hoe?

Hierna wordt de vraag beantwoord welke weg je moet volgen vanaf het maken van een outsourcingsstrategie. Het gaat dan om het uitwerken van de aanpak voor de leveranciersselectie, de transitie en het managen van het contract.

Kan het?

Vervolgens is er de vraag of de organisatie in staat is om te outsourcen? Kan de organisatie het aan, zijn de kavels ontvlechtbaar, hebben we de bijbehorende kosten in beeld?”

Wanneer?

Tenslotte is de vraag wanneer en in welke volgorde je gaat outsourcen. Het antwoord daarop betekent het maken van een roadmap waarin de verschillende kavels in de tijd zijn uitgezet, en eventuele onderlinge afhankelijkheden zijn benoemd.

Hoofdstuk inhoudsopgave