Organisatorische gevolgen bepaalde contractvorm/ bouworganisatiemodel

Tekst groter

Organisatorische gevolgen bepaalde contractvorm/ bouworganisatiemodel

De gekozen contracteringsstrategie heeft gevolgen voor de organisatie en werkwijze van de opdrachtgever. Deze gevolgen zullen groter zijn indien een organisatie met contractvormen gaat werken waar het nog niet veel ervaring mee heeft en dus nog niet op is ingericht. Deze gevolgen laten zich het sterkst voelen indien een opdrachtgever gewoon is te werken met traditionele bestekken en gaat werken met geïntegreerde contracten. Een situatie die steeds vaker voorkomt.

De gevolgen van de keuze voor een bepaalde contracteringsstrategie zijn onder te verdelen in vier hoofdaspecten: organisatie, voorbereiding, besluitvorming en de realisatiefase. Elk van deze aspecten kent verschillende bijzonderheden. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Hoofdstuk inhoudsopgave