Omgevingsmanagement

Tekst groter

Omgevingsmanagement

Elke unieke opgave heeft te maken met een omgeving. De opgave krijgt in die omgeving gestalte, of de uitkomsten moeten er een plaats in krijgen. Belangrijke factoren in die omgeving zijn bijvoorbeeld: - de fysieke omgeving van een projectresultaat - de te gebruiken technologie - de financiële middelen.

De meeste factoren staan onder invloed van (meestal veel verschillende) actoren. Deze bevinden zich al of niet in de relevante omgeving. Personen en zaken in de relevante omgeving behoren niet tot de organisatie van de unieke opgave. Ze kunnen en willen of zullen daarop echter wel invloed uitoefenen. De opdrachtgever en de opdrachtleider moeten daarom op hun beurt de relevante interne en externe actoren beïnvloeden en dier invloed reguleren.Het uiteindelijke succes van het project wordt bepaald door de vraag of de omgeving het resultaat gebruikt (zoals bedoeld).

 

Hoofdstuk inhoudsopgave