Risicomanagement

Tekst groter

Risicomanagement kan de volgende drie gebieden toegepast worden:

Strategisch: hierbij worden de risico’s die van invloed kunnen zijn op het halen van doelen binnen organisaties expliciet gemaakt en beheerst.

Programma’s: hierbij worden voor een programma de risico’s die van invloed kunnen zijn op het programma expliciet gemaakt en beheerst. 

Projecten: hierbij worden per project de risico’s die van invloed kunnen zijn op het project expliciet gemaakt en beheerst. 

Inventariseren van risico's

Risicomanagement start met een risicoanalyse. Hierin worden gestructureerd risico’s geïnventariseerd en geprioriteerd. Daarbij wordt expliciet aandacht gegeven aan de mogelijke oorzaken van risico’s. Deze oorzaken zijn onder meer te vinden in het politieke/bestuurlijke, organisatorische, juridische, technische, financiële, ruimtelijke of maatschappelijke terrein. Met behulp van deze risico analyse kunnen de maatregelen met hun effecten worden bepaald om deze risico's aan te pakken.

Na het inventariseren van deze maatregelen voor de belangrijkste risico’s en het vaststellen van deze maatregelen, zorgt goed Risicomanagement ervoor dat de maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd en geëvalueerd worden. Daarnaast hoort tevens regelmatig een update van de risico’s plaats te vinden.

Hoofdstuk inhoudsopgave