Risicomanagement

Tekst groter

Risicomanagement

Onder risico verstaan we een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die negatieve gevolgen kan hebben. Oftewel: Risico = kans x gevolg.

Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en  het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico’s expliciet te maken, beheersmaatregelen aan risico’s te koppelen en door deze beheersmaatregelen uit te voeren en deze te monitoren.

Wat voegt risicomanagement toe? 

 • Continu risico’s expliciet maken en beheersen
  Door het introduceren van risicomanagement zullen risico’s geregeld, met vastgestelde tussenpozen, geïnventariseerd en besproken worden. Op deze wijze worden de risico’s ‘levend gehouden’ en is er een voortdurende aandacht voor de beheersing ervan.
 • Risicoalertheid creëren
  Door de introductie van risicomanagement worden de verschillende risico’s voor de betrokkenen inzichtelijk gemaakt. Dit bevordert  het risicobewustzijn van de betrokkenen.
 • Pro-actief met risico’s omgaan in plaats van reactief
  Het is mogelijk pro-actief met risico’s om te gaan door beheersmaatregelen vroegtijdig te benoemen en uit te voeren. Dus: vóórdat de risico's optreden. Dit is beter dan af te wachten tot het risico optreedt en dan pas actie te ondernemen om de gevolgen te beperken.
 • Bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen
  Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor zal een completer beeld van de risico’s ontstaan. De kans dat risico’s over het hoofd worden gezien wordt hiermee gereduceerd.

Hoofdstuk inhoudsopgave