MVO blijft ondernemen 2

Tekst groter

Wanneer partijen die de verschillende belangen vertegenwoordigen met elkaar een dialoog aangaan, komen zij uit op het kruispunt. Organisaties nemen het initiatief tot een dergelijke dialoog en benutten de uitkomst voor hun eigen ontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat organisaties de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van de keuzes die zij maken. Organisaties kunnen de relevantie van de onderwerpen niet volledig zelf bepalen. Daar hebben zij hun stakeholders bij nodig. Samen met hen stellen zij vast welke verwachtingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid waargemaakt moeten worden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bij hun beslissingen meer laten meewegen dan alleen de financiële belangen.

Hoofdstuk inhoudsopgave