MVO blijft ondernemen

Tekst groter

MVO blijft ondernemen

Ook de keuzes in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zullen beoordeeld moeten worden op uiteindelijke (materiële of immateriële) bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Een authentieke keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus niet per definitie voor honderd procent kiezen voor het invullen van sociale en ecologische waarde. Maatschappelijk verantwoord ondernemen verrijkt het ondernemen. Bij het nastreven van de primaire doelen wordt niet alleen rekening gehouden met financiële, maar ook met sociale en ecologische gevolgen.

Uitgangspunten bij maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn:

  • het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid en niet om het bestrijden van schadelijke effecten
  • de keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen moet authentiek zijn; dit kan pas nadat de consequenties van de keuze goed zijn afgewogen
  • de keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt de organisatie zelf, maar verwachtingen van stakeholders moeten wel in meerdere of mindere mate meegewogen worden.

De woorden maatschappelijk, verantwoord en ondernemen zijn door de Sustainability Challenge Foundation getekend in de vorm van een piramide. De figuur laat zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen het resultaat is van harmonie tussen sociale, ecologische en economische belangen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen tref je aan op het kruispunt van de krachten vanuit de vier basishoeken van de piramide. Afhankelijk van de grootte van de krachten kan dit kruispunt variëren.

Hoofdstuk inhoudsopgave