Motiveren als managementstijl

Tekst groter

Motiveren als managementstijl

Mensen zijn altijd wel voor iets gemotiveerd. Motivatie kan worden gezien als een bepalende factor voor het gedrag van mensen. Door in te spelen op de behoeften van medewerkers kan een manager zijn medewerkers motiveren tot het gewenste gedrag.

Motivatie

Een definitie van motivatie is het totaal aantal beweegredenen dat op een bepaald moment werkzaam is. De motivatie van mensen bepaalt hun gedrag en is het aan de manager om het gedrag dat voor de uit te voeren taak noodzakelijk is te realiseren.

Theorie X en theorie Y

De wijze waarop een manager zijn medewerkers wil betrekken is onder andere gebaseerd op zijn mensvisie, op zijn opvattingen over motieven van mensen. Volgens McGregor (1960) zijn er twee fundamenteel verschillende mensvisies, X theorie en Y theorie. In theorie X gaat de manager ervan uit dat mensen van nature lui, dom, ongeïnteresseerd, onbetrouwbaar, onbekwaam en onwelwillend zijn en behoefte hebben aan veel sturing en controle. In theorie Y gaat de manager ervan uit dat mensen actief, verstandig, geïnteresseerd, betrouwbaar, bekwaam en goedwillend zijn en het beste functioneren wanneer men binnen voorwaarden redelijk vrij gelaten wordt in het uitvoeren van hun werk.

Een aantal hoofdmotieven

Managers kunnen medewerkers helpen bewuster te worden van hun motieven. Hierdoor krijgen medewerkers een beter beeld van hun behoeften en stijgt de motivatie in die behoeften te voorzien. Een taak van de manager is te zorgen voor aansluiting tussen die behoeften en de taken van de medewerkers.

Maccoby (1988) formuleerde ooit de volgende motieven:

  • overleven
  • er bij horen
  • genieten
  • weten en bekwaam zijn
  • spelen
  • integer zijn
  • iets betekenen.

Hoofdstuk inhoudsopgave