Mobile first strategie

Tekst groter

Mobile first strategie

De impact van het toenemend gebruik van mobile devices gaat naar ons idee een grote impact hebben op organisaties. We hebben het dan niet zozeer over de technologische impact maar de impact op de organisatiestructuren, de cultuur en het vermarkten van producten en diensten. In bijgevoegde slideshow wordt vanuit verschillende perspectieven de impact van het gebruik van mobile devices geschetst.