Meten en bewegen volgens INK: PDCA & IMWR

Tekst groter

Meten en bewegen volgens INK: PDCA & IMWR

Een mooie recente ontwikkeling in het gebruik van het INK-managementmodel is het expliciteren van het verschil tussen twee manieren om met het model om te gaan. De eerste, ‘klassieke’ manier is om vast te stellen – te meten – wat de huidige toestand en prestatie van de organisatie zijn. Deze manier is verreweg het meest populair geworden bij het gebruik van het INK-managementmodel. Misschien wel omdat het meten zo goed geïnstrumenteerd is, met zelfevaluaties, positiebepalingen en audits.

Een veel interessantere vraag en overigens ook ooit de fundamentele startvraag, was: ‘hoe krijgen we Europese organisaties tot continue verbetering, in beweging?’ Deze tweede manier om met het model om te gaan wordt veel minder gebruikt en is in de praktijk ook veel lastiger dan alleen maar meten waar je staat.

PDCA versus IMWR

Belangrijk is daarom altijd de vraag of je het INK-managementmodel wilt gebruiken om te meten wat de toestand is, of om verandering in gang te zetten waar het in feite voor is bedoeld. Beide toepassingen zijn mogelijk; als je het maar bewust doet. Beide manieren ook worden weergegeven in twee cycli, de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act) en de IMWR cyclus (Inspireren-Mobiliseren-Waarderen-Reflecteren).

Hoofdstuk inhoudsopgave