Mengvormen

Tekst groter

Mengvormen

De aanpak voor de marktbenadering vergt in dat stadium nog een nadere uitwerking en concretisering alvorens contracten en aanbestedingsdocumenten opgesteld kunnen worden. De mogelijkheden om verantwoordelijkheden te verdelen zijn in principe oneindig en altijd zal een projectspecifieke afweging gemaakt moeten worden.

In de praktijk zal op veel aspecten sprake zijn van in meer of mindere mate van verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer of opdrachtgever. Per onderdeel (object) van hetzelfde contract kan dit bovendien ook nog verschillen. Het zelfde geldt voor de wijze van specificeren: functioneel of meer uitgewerkt.

Uitgaande van de verantwoordelijkheden die een contractvorm met name definiëren, kan dit worden weergegeven als een mengpaneel waarmee traploos en projectspecifiek tot de best passende verdeling kan worden gekomen. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.

Hoofdstuk inhoudsopgave