Meest bekende contractvormen3

Tekst groter

Naast de verantwoordelijkheidsverdeling onderscheiden contractvormen zich ook nog op een aantal andere belangrijke aspecten die de mogelijke voorkeur voor of geschiktheid van een contracttype kunnen bepalen. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan:

  1. de wijze waarop eisen worden geformuleerd (technisch of juist functioneel)
  2. de mate van invloed van de opdrachtgever op de uitvoering
  3. flexibiliteit van het contract om met wijzigingen om te gaan
  4. het moment van marktbenadering
  5. het moment dat zekerheid ontstaat over de prijs.

Hoofdstuk inhoudsopgave