Meest bekende contractvormen2

Tekst groter

In elke categorie vallen verschillende contractvormen. Naast de basisvormen zijn verschillende tussenvormen mogelijk. Dit geldt zowel tussen traditioneel en geïntegreerd (bijvoorbeeld Engineer & Construct) als tussen geïntegreerde en life cycle contracten (bijvoorbeeld Design, Construct en Maintain).

Zoals ook later nog aan bod zal komen, zijn de hier gebruikte aanduidingen van contractvormen slechts hulpmiddelen die het makkelijker maken om over verschillende contracten te communiceren. Het belangrijkste blijft dat voor ieder project op maat de beste oplossing wordt gevonden.

Om een indruk te geven van het scala aan mogelijkheden en hoe die zich tot elkaar verhouden, kunnen diverse vormen worden weergegeven op een glijdende schaal, van traditionele bestekken tot de meest vergaande vorm van integratie van fasen in het bouwproces, waarbij maximale verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer wordt neergelegd. Dit is te zien in onderstaande figuur.

Wat opvalt bij het bespreken van de verschillende contractvormen, is dat de benamingen voor contractvormen per markt sterk kunnen verschillen. In de utiliteitsbouw worden soms andere benamingen gebruikt dan in de GWW-sector, en in de procesindustrie worden weer andere eigen aanduidingen gebruikt, terwijl inhoudelijk vaak hetzelfde of iets vergelijkbaars wordt bedoeld. Hieronder een overzicht:

Hoofdstuk inhoudsopgave