Meest bekende contractvormen

Tekst groter

Meest bekende contractvormen

De verschillende contractvormen kunnen worden onderscheiden op uiteenlopende aspecten. Hieronder wordt ingegaan op enkele hoofdvormen. Contracten voor bouw en infrastructuur worden gebruikelijk ingedeeld in drie categorieën: traditioneel, geïntegreerd en life cycle (ook wel aangeduid als: volledig geïntegreerd). In deze driedeling is een onderscheid gemaakt naar de verantwoordelijkheidsverdeling: welke partij (opdrachtgever of opdrachtnemer) verantwoordelijk is voor welke aspecten van een bouwopgave. Schematisch is dat als volgt weer te geven.

Hoofdstuk inhoudsopgave