Marktrijpheid van de technologie

Tekst groter

Daarna wordt gekeken naar de marktrijpheid van de technologie.

Technologieën waarin geïnvesteerd wordt

Een technologie bevindt zich (nog) in het onderzoeksstadium als de volgende vraag positief wordt beantwoord:

  • Steken de overheid, grote organisaties, universiteiten of onderzoeksbureaus geld in een verdere ontwikkeling van deze ICT-technologie?

Volwassen technologieën

Om na te kunnen gaan of een technologie volwassen is, dienen de volgende vragen bevestigend te worden beantwoord:

  • Wordt deze ICT-ontwikkeling via producten/diensten van een betrouwbare en bekende leverancier op de markt gebracht?
  • Worden er opleidingen, cursussen en workshops aangeboden via gerenommeerde opleidingscentra?

Marktrijpe technologieën

Een technologie is marktrijp als op alle voorgaande vragen bevestigend is geantwoord. Dit betekent namelijk dat het gaat om een volwassen technologie waarin geïnvesteerd wordt.

Risicoprofiel

Op basis van de antwoorden op de vragen kunnen de technologieën in een matrix worden geplaatst. Afhankelijk van het risico dat een organisatie wil lopen, kan gekozen worden voor zekerheid of voor het investeren in een nog niet marktrijpe technologie.

Een organisatie die accepteert dat bijvoorbeeld Virtual Reality nog niet "volwassen" is, maar hiervoor wel veel kansen ziet, kan besluiten het risico bewust te nemen.

Hoofdstuk inhoudsopgave