Maak het projectontwerp

Tekst groter

Maak het projectontwerp

Met een goedgekeurd projectontwerp komt een formeel einde aan de ontwerpfase waarin is vastgelegd hoe het resultaat eruit gaat zien. Ga niet verder als je niet weet hoe het projectresultaat eruit moet gaan zien!

Hoe maak je het projectontwerp?

 • Leg de ontwerpschema’s (ontwerptekeningen, gedetailleerde inhoudsopgaven, lay-outs, et cetera) vast:
  •  voor het hele project
  • per deelproject
  • tot in detail
 • Beschrijf de realisatiemethoden (kwalitatief)
 • Beschrijf de realisatiehulpmiddelen (kwalitatief)
 • Leg het plan van aanpak vast:
  • voor de voorbereidingsfase gedetailleerd
  • voor de overige fasen globaler
 • Leg de uitkomsten, gegroepeerd per beheersaspect, vast van de beheersactiviteiten die tijdens de ontwerpfase zijn uitgevoerd;
  • de beheerseisen, met marges
  • de bijbehorende beheersplannen
  • de bijbehorende afspraken voor de voortgangsbewaking.

Tips:

 • Het projectontwerp vereist veel creativiteit
 • Alles (zoals materiaal, gereedschappen, hulpmiddelen) wat deel uitmaakt van het maken, gebruiken, beheren, verkopen, onderhouden en slopen van het projectresultaat, moet ontworpen worden
 • Een projectontwerp is voor 95% zeker.

Project ontwerp

Hoofdstuk inhoudsopgave