Maak deelprojecten

Tekst groter

Maak deelprojecten

De behoefte aan deelprojecten ontstaat vooral bij grotere projecten. Deelprojecten maken het mogelijk om beter overzicht over het gehele project te behouden. Tevens geven ze inzicht

Werken met deelprojecten vereist een eenduidige specificatie van alle relevante interfaces of relaties tussen die deelprojecten. Ook vereist het een bewaking van die interfaces tegen onbevoegd en onbewust wijzigen. Deelprojecten bieden de mogelijkheid om het project op compleetheid of volledigheid te toetsen.

Wat te doen?

 • splits het project op in deelprojecten. Deelprojecten zijn logisch bij elkaar horende brokken werkzaamheden binnen een project, waarbij:
  - de afstemming met andere brokken relatief eenvoudig is
  - binnen een brok de afstemming vooral verloopt op grond van ervaring, know how etc.
 • objectgerichte invalshoek
  - disciplinegerichte invalshoek
  - volgordegerichte invalshoek
  - prestatiegerichte invalshoek
  - plaatsgerichte invalshoek
 • specificeer elk deelproject
 • wijs de eisen van het project toe aan de deelprojecten
 • specificeer alle interfaces (relaties) tussen deelprojecten (eisen en werkzaamheden).

Een aantal tips:

 • hoe meer deelprojecten > hoe meer relaties er te bewaken zijn
 • hoe meer deelprojecten > hoe meer parallel werken mogelijk is
 • logische deelprojecten passen niet altijd naadloos in de bestaande permanente organisaties die aan het project participeren.

Hoofdstuk inhoudsopgave