Maak de projectopdracht

Tekst groter

Maak de projectopdracht

De projectopdracht is het startdocument voor het project. Daarmee komt een formeel einde aan de ‘beginloze’ initiatieffase.

Wat te doen:

 • leg de conclusies, afspraken en uitkomsten van de initiatieffase vast:
  - de problemen of doelen waarin dit project moet bijdragen. Het waarom, eventueel inclusief aannames, aanleiding e.d.
  - het beoogde projectresultaat, wat wel
  - de afbakening, wat hoort er niet bij
 • leg het plan van aanpak vast:
  - voor de definitiefase gedetailleerd
  - voor de overige fasen globaler
 • leg de uitkomsten van de beheersactiviteiten, die tijdens de initiatieffase zijn uitgevoerd, vast. Gegroepeerd per beheersaspect:
  - de beheerseisen, met marges
  - de bijbehorende beheersplannen
  - de bijbehorende afspraken voor de voortgangsbewaking.

Een aantal tips:

 • de projectopdracht is nooit af
 • de projectopdracht moet door alle betrokkenen gedragen en dus begrepen worden. Ze bevat immers de geldende afspraken tussen opdrachtgever en projectleider
 • voor meer dan 75% kan het project volgens de projectopdracht uitgevoerd worden

Hoofdstuk inhoudsopgave