Leiderschapsstijl: diagnosevragen

Tekst groter

Leiderschapsstijl: diagnosevragen

Onder managemenstijl verstaan we de kenmerkende gedragspatronen van het management. Managen is werk en een manager of leidinggever is de persoon die dat werk uitvoert. De managementfunctie is op alle niveaus in de organisatie aan te treffen. In elke organisatorische eenheid, hoe klein ook, moet richting worden gegeven aan het kunnen realiseren van de (sub)doelen van die eenheid. Om inzicht te krijgen in de rol die de leiding vervult, kun je kijken naar welke managementtaken worden onderkend en wie deze uitvoeren. Een andere vraag die je zo moeten kunnen beantwoorden is: Wat is de toegevoegde waarde van de leiding nu precies?

Een aantal diagnosevragen om inzicht te krijgen in de managementstijl:

  • Welke managementtaken worden onderkend en door wie worden ze uitgevoerd?
  • Wat is de toegevoegde waarde van het management?
  • Welke personen (in het managementteam) vervullen welke managementrollen?
  • Wwordt daar waar nodig de managementcyclus (bedenken, regelen, toetsen en bijsturen) volledig doorlopen?
  • Is het management zichtbaar en bereikbaar?
  • Laat het management zien wat het waardevol vindt? Van welke machtsbronnen (charisma, deskundigheid, informatie, straffen/belonen, hiërarchie) maakt het management meestal gebruik?
  • Wat is kenmerkend voor het communiceren (luisteren, overleggen) van het management?
  • Bestaat er bij leidinggevenden een voorkeursstijl van leidinggeven of wordt deze situationeel bepaald?
  • Waarop beoordelen managers medewerkers en medewerkers managers?