Kiezen voor de juiste aanbestedingprocedure

Tekst groter

Kiezen voor de juiste aanbestedingprocedure

De gekozen contracteringsstrategie heeft gevolgen voor de organisatie en werkwijze van de opdrachtgever.In dit hoofdstuk wordt in kort bestek ingegaan op enkele veel gebruikte aanbestedingsprocedures en hoe te kiezen voor de ‘juiste’ procedure.

Hoofdstuk inhoudsopgave