Kerncompetenties ICT-organisatie2

Tekst groter

Figuur .. Externe oriëntatie is cruciaal. In figuur .. is ook aangegeven hoe de rollen verdeeld moeten zijn. De business legitimeert de inzet van ICT (via business cases), stuurt aan en richt de eigen organisatie in. De ICT-functie stelt unieke oplossingen met standaardbouwstenen samen en levert diensten op maat.