Kenmerken van agile

Tekst groter

Kenmerken van agile

Een agile projectaanpak kenmerkt zich door ontwikkeling in afgebakende perioden (time-boxes; bij voorkeur van maximaal 6 weken) met een vastgesteld budget en resultaat, de zogenaamde iteraties. Bij de start van elke iteratie wordt samen met de gebruiker(s) opnieuw bepaald welke zaken ontwikkeld worden. Na iedere iteratie is er een functionaliteit beschikbaar die daadwerkelijk in productie genomen kan worden.

Dit is direct de tegenstelling ten opzichte van de traditionele ontwikkelaanpak; daar wordt namelijk pas aan het einde van het totale project ‘iets’ opgeleverd voor de eindgebruiker(s). Het moge duidelijk zijn dat dit eisen stelt aan ICT afdelingen op het gebied van testen en in productie nemen van nieuwe versies.

Hulpmiddelen

De volgende hulpmiddelen kunnen in een agile aanpak gebruikt worden:

 • the planning game (het plan spel: bijeenkomst waarin bepaald wordt welke onderdelen in de volgende iteratie opgenomen worden)
 • small releases (kleine versies: beter een aantal kleine versies die direct klantwaarde hebben, dan één grote waarvan de klantwaarde minder zeker is)
 • metaphor (metafoor: er wordt vaak gesproken in metaforen om iets duidelijk te maken. Voorbeeld is de “scrum” uit het American Football als manier om met elkaar te overleggen)
 • refactoring (hergebruik van componenten: niet twee keer hetzelfde ontwikkelen)
 • coding standards (gebruik van standaard programmeercode in plaats van maatwerk)
 • pair programming (programmeren in paren:
  1 + 1 = 3 en belangrijk voor overdracht van werkzaamheden, de waardering door medewerkers neemt toe)
 • 40-hour week (40-urige werkweek is heilig: geen werk mee naar huis!)
 • on-site customer (op locatie bij de klant: programmeren tussen de klanten)

Voorwaarden voor agile aanpakken

De agile aanpakken zoeken naar oplossingen die reëel zijn voor grote ICT trajecten. Om de aanpak succesvol te laten zijn, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, namelijk:

 • grote oplossingsruimte
 • senior ontwikkelaars / medewerkers met een hoge taakvolwassenheid
 • zeer veranderlijke projecteisen
 • klein aantal ontwikkelaars
 • cultuur die in chaos gedijt
 • volwassen ICT beheerorganisatie
 • goede relatie tussen opdrachtgever en projectleider.

Change management versus agile aanpak

Ook met de traditionele projectmanagement methodieken wordt bijvoorbeeld door change management gewerkt aan het management van de wijzigende gebruikerswensen. Maar het binnen korte tijd resultaat laten zien aan de eindgebruikers en deze te betrekken bij de definitie van het resultaat van een volgende iteratie, is nieuw en veelbelovend.

Hoofdstuk inhoudsopgave