In kaart brengen beheersmaatregelen

Tekst groter

In kaart brengen beheersmaatregelen

Gekoppeld aan de meeste belangrijke risico’s worden in deze stap beheersmaatregelen voor de risico’s geïnventariseerd. Deze kunnen dienen om daadwerkelijk te starten met het actief beheersen van de risico’s.

Beheersmaatregelen kunnen worden gezocht in het Vermijden, Overdragen, Verminderen en Accepteren van het risico. Hierbij spelen zaken als de invloed op risico’s, de grootte van de gevolgen, de kans van optreden en de risicohouding van de organisatie een belangrijke rol.
 
In onderstaand figuur is een overzicht te zien van de totale risicoanalyse.

Hoofdstuk inhoudsopgave