IT-audit Normeren

Tekst groter
Normeren

Als eerste is het van belang om de norm te bepalen waarop je gaat toetsen. Wanneer is het goed genoeg? Soms liggen de normen vast in de vorm van een gedragen strategisch plan, soms moet er snel een soort kader opgesteld worden.

Meten

De processtap Meten is de kern van het onderzoek. Deze processtap bestaat onder andere uit

  • Kick-off
  • Het uitvoeren van interviews
  • Uitvoeren van metingen met behulp van instrumenten
  • Het opschrijven van de eerste indruk
  • Afstemming van de eerste indruk
  • Uitvoeren van aanvullende metingen
  • Samenvatten, bundelen bevindingen

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om te meten aan de IT zoals CMMI, bITa enquête, TCO en ServQual.

Verifiëren

Bij het verifiëren worden de feitelijk gevonden gegevens getoetst. Hier wordt dus nog geen waardeoordeel uitgesproken over de gevonden resultaten.

Oordelen

Op basis van de feitelijk gevonden gegevens, de gestelde norm en onze kennis en ervaring wordt een expertoordeel over de situatie gevormd. Deze stap is een logische redenering op basis van de geconstateerde feiten.

Rapporteren

Ten slotte worden de resultaten samen gebundeld in een rapportage.

Instrumenten om te meten

CMMi

Het uitvoeren van een CMM-(Capability Maturity Model)-assessment heeft tot doel om de volwassenheid van systeemontwikkelingsprocessen te kunnen beoordelen en op basis daarvan deze processen te kunnen verbeteren. Dit verbeteren gebeurt door het geleidelijk invoeren van fundamentele processen (de zogenaamde key-process areas) die het systeemontwikkelingsproces stap voor stap verbeteren. Het model kent een vijftal volwassenheidsniveaus. Ieder niveau kent zijn specifieke key-process areas. Zo evolueert het proces van niveau 1 “Intitial”, via 2 “Repeatable”, 3 “Defined” en 4 “Managed” tot niveau 5 “Optimizing”. Het volgen van deze weg is er uiteindelijk op gericht een betere voorspelbaarheid en grotere effectiviteit van het systeemontwikkelingsproces te realiseren. Hierbij geldt: hoe hoger het CMM-niveau, hoe hoger de mate van volwassenheid.

Hoofdstuk inhoudsopgave