IT-audit bITa Enquête

Tekst groter

Als we kijken naar de verschillende CMMi levels dan is het zo dat de meeste interne ICT-afdelingen tussen het niveau 1 en 2 hangen. Daar waar het belang van ICT meer is dan een soort infrastructurele voorziening is level 2 vereist. Level 3 zien we in Nederland vooral bij de organisaties die outsourcing als kernactiviteit hebben. Level 4 en 5 kom je in Nederland nauwelijks tegen. De level 5 ICT-organisaties kom je alleen maar tegen in landen als India. 

bITa Enquête

bITa staat voor Business IT Alignment. Hieronder verstaan we de best mogelijke inzet van mensen en middelen voor de ondernemingsdoelstellingen. Het is een kwalitatieve meting die zes aspecten meet die relevant zijn voor de alignment. Deze meting is gebaseerd op onderzoek van Luftman “Computering in the information age” 2003.

De volgende aspecten worden onderscheiden:

  • Communicatie; uitwisselen van ideeën, kennis en informatie tussen vraag- en aanbodzijde (business en ICT) teneinde de doelstellingen van de ondermening te bereiken
  • Managementinformatie, gebruik van de voor de business herkenbare informatie die de toegevoegde waarde van ICT laat zien voor de organisatie
  • Beleid, wijze waarop ICT wordt ingezet voor de ondernemingsdoelstellingen en wijze waarop besluitvorming over ICT plaatsvindt
  • Relatie business & ICT, mate van vertrouwen en (h)erkenning van toegevoegde waarde over en weer
  • Technologie, mate waarin ICT in staat is flexibele infrastructuur te leveren en nieuwe ontwikkelingen weet in te passen
  • Human resources, mate waarin het HRM instrumentarium is ingericht om tot een goede samenwerking tussen business en ICT te komen.

Deze aspecten worden gemeten aan de hand van een vijftal positief geformuleerde stellingen waar op een vijfpuntschaal gescoord kan worden:

  1. Volledig mee oneens
  2. Mee oneens
  3. Soms wel, soms niet
  4. Mee eens
  5. Helemaal mee eens

Het resultaat kan uitgezet worden in een spindiagram.

Hoofdstuk inhoudsopgave