IT Audit

Tekst groter

IT Audit

Een IT audit is een doorlichting van de IT binnen een organisatie. Hierbij zitten zowel ‘harde’ als ‘zachte’ aspecten. Onder andere de ICT-processen en de ICT-kosten worden hierbij doorgelicht. Het doen van een IT audit heeft een vast patroon en er zijn verschillende instrumenten die dit kunnen ondersteunen.

Processtappen

Bij een IT-audit worden vijf stappen doorlopen, zoals getoond in figuur Risicoprofiel van trends hierboven.

Hoofdstuk inhoudsopgave