Instrumenten leveren bouwstenen op

Tekst groter

Voor elke stap bestaan er instrumenten die helpen om de ontwikkeling van een ICT-strategie “handen en voeten” te geven. De dominante activiteiten in elk van de vijf ideaaltypische aanpakken bepalen welke instrumenten per aanpak de voorkeur genieten. Elk instrument levert één of meer bouwstenen op voor het eindresultaat: een ICT-strategie klaar voor realisatie.

Hoofdstuk inhoudsopgave