Inrichten regie organisatie

Tekst groter

Inrichten regie organisatie

Steeds meer IT-diensten worden uitbesteed aan derden, hetzij horizontaal naar IT-oplossing in de stack (netwerk, servers, operating system, applicatie) of vertikaal door integrale oplossingen uit de cloud te halen (SAAS).

Regievoering wordt hiermee van toenemend belang. Vaak wordt het accent bij uitbesteding gelegd bij het goed afsluiten van een contract en wordt er nauwelijks iets gedaan wordt om de bestaande partners te monitoren en te bewegen om maximaal toegevoegde waarde te leveren. Hier zit vaak veel winst in. We gebruiken hier het model van Forrester van wat zij het “vendor management office” noemen.

Hoofdstuk inhoudsopgave