Informatie en rapportage

Tekst groter

Informatie en rapportage

Door het gebruiken van risicomanagement kan te allen tijde adequaat en actueel gerapporteerd worden over risico’s.

Veelal worden voornamelijk financiële rapportages gebruikt in organisaties. De meerwaarde van het toepassen van risicomanagement volgens de RISMAN methode, zoals Twynstra Gudde dat voorstelt, is dat ook breder gekeken wordt naar risico’s en wordt ingegaan op de daadwerkelijke beheersing van de risico’s. Overeenkomstig kan tevens over het gehele risicomanagement gerapporteerd worden.

Informatie en rapportage over risico’s is een belangrijk aspect. Organisaties dienen te allen tijde een actueel overzicht hebben van de risico’s, bijbehorende beheersmaatregelen en de verantwoordelijkheden daarvoor. Door het toepassen van risicomanagement op een juiste manier is deze informatie continu beschikbaar. Met een actuele risico database kunt u in uw rapportage structuur altijd een actueel overzicht van risico’s en beheersmaatregelen opnemen. Twynstra Gudde kan u hierin verder ondersteunen door een digitale risico database te (laten) implementeren.

Hoofdstuk inhoudsopgave