Idealen bij organisatieverandering

Tekst groter

Idealen bij organisatieverandering

Elk van de vijf zienswijzen/kleuren bij geplande organisatieveranderingen heeft een eigen ideaal. Een ideaal waarnaar men streeft op langere termijn.

  • Voor het machtgerichte-/geeldrukdenken is het ideaal, dat mensen (altijd) overkoepelende belangen zien en collectieve effecten willen nastreven. Volgens dit ideaal willen en kunnen mensen het eens worden
  • Voor systeemgericht-/blauwdrukdenken is het ideaal: alles is maakbaar en beheersbaar en kan volgens rationele planning tot stand gebracht worden
  • Voor mensgericht-/rooddrukdenken is het ideaal: het zoeken naar de juiste ‘fit’ tussen mensen en instrumenten, tussen organisatiedoelen en individuele doelen, en naar de goede manier om mensen te prikkelen
  • Het ideaal van lerengericht-/groendrukdenken is de lerende organisatie, waarin alles is te leren en waarin intentioneel leren bewust wordt toegepast
  • Bij stroomgericht-/witdrukdenken ligt het ideaal in de spontane evolutie. In “toevallig” veranderen en leren. Er is bovendien een positieve houding ten opzichte van conflict en crisis.

Hoofdstuk inhoudsopgave