ICT-organisatie Van diagnose tot interventies

Tekst groter

In de fasering wordt gestart met een diagnose. Op basis van de diagnose kan bepaald worden wat de angel van het vraagstuk is of de kiem voor de vernieuwing. Het gaat hier om betekenisgeving en focus, niet om consensus of compleetheid. Heel veel onderwerpen een beetje aanpakken is vaak heel wat minder effectief dan een paar dingen écht goed doen.

Bij het opstellen van een veranderstrategie is het essentieel een werkbaar principe voor het veranderplan, de implementatie, te vinden. De kiem of de angel is bekend, maar het is nog niet duidelijk hoe je er beweging in krijgt. Een Zoeloespreekwoord biedt hier inspiratie: “Je kunt maar op één antilope tegelijk jagen”. Je zoekt dus een hefboom, de zaadjes waaruit verandering kan ontstaan, zowel wat onderwerpen als wat mensen betreft. Voor een veranderstrategie moet dus een samenhangend geheel van uitgangspunten gevonden worden.

Het maken van een interventieplan helpt bij een succesvolle implementatie: welke interventies passen in de veranderstrategie? Hoe moeten ze op elkaar volgen: waar bijten ze elkaar? Kortom: hoe ontwikkelen we een aanpak waarin de veranderstrategie in iets werkbaars is vertaald en te organiseren is? Als je geen interventieplan maakt, boeten de losse interventies al gauw aan kracht in. Complexe veranderingen mogen ook niet rusten op één paar schouders. De activiteiten moeten zijn verdeeld over méér trekkers en overdracht van de een op de ander moet worden geregisseerd.

Interventies worden uitgevoerd conform het interventieplan, tenminste als het een voorspelbare verandering betreft. In andere gevallen kan het zijn dat na de uitvoering van een aantal interventies bezinning en bijsturing nodig zijn, omdat dingen anders verlopen dan verwacht. Of dat het langzamer of juist sneller gaat. Dan moet wellicht een bijgestelde serie interventies worden bedacht, eventueel na een aanvullende diagnose en een aangepaste veranderstrategie.

We hebben aangegeven dat het van belang is om voor uw specifieke situatie een set van interventies op maat te maken. Hiervoor is het nodig om eerst een diagnose uit te voeren op de huidige situatie. Op basis van deze diagnose kunnen dan specifieke interventies geselecteerd worden. 

Hoofdstuk inhoudsopgave