ICT-organisatie Interventies

Tekst groter
Interventies om de dialoog te bevorderen

Deze interventies hebben als doel om de relaties tussen business en ICT te verbeteren. Niet door hier expliciet aandacht aan te besteden, maar door in gezamenlijkheid die dingen op te pakken die relevant zijn om de bedrijfsdoelstellingen te halen.

Interventies om de financiële besturing van ICT te verbeteren

Deze interventies gevenhelderheid in de kosten en baten van ICT-mensen en -middelen.

Interventies om de ICT-kerncompetenties versterken

ICT is een vak apart, het is complex, maar komt alleen tot zijn recht in een optimale dialoog met de business. Dat betekent dat er bij de ICT-discipline vakmensen moeten zitten die ook precies weten wat er in de business gebeurt.

Gegeven het feit dat business en ICT onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn is het Yin Yang symbool gebruikt, zodat het model ontstaat zoals geïllustreerd in figuur 10.

Hoofdstuk inhoudsopgave