ICT-organisatie Drie aandachtsgebieden toekomstige ICT-functie

Tekst groter

Elk van de aandachtsgebieden lichten we hierna toe.

ICT-governance

Om ondernemerschap te kunnen stimuleren bij de diverse (decentrale) units, met behoud van efficiency en effectiviteit voor de organisatie als geheel, heb je een set van basisafspraken nodig over de besturing van het ICT-werkveld in brede zin: ICT-governance. Iedereen die te maken heeft met ICT krijgt zo duidelijkheid en eenduidigheid over de spelregels die noodzakelijk zijn om als organisatie een betere propositie in de markt te kunnen doen via de inzet van ICT2. Die afspraken moeten in samenspel worden opgesteld en nageleefd. De onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt, zijn onder andere:

  • taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van ICT
  • infrastructurele voorzieningen
  • architectuurprincipes
  • budgettering en financiering
  • informatiebeveiliging

Als de afspraken worden uitgewerkt in een gedetailleerde regelgeving leidt dit in de regel tot stoffige handboeken die in de kast blijven liggen 3. Belangrijk is om de verantwoordelijkheid voor (delen) van de beleidsregels te koppelen aan specifieke personen. Iedere persoon kan desgewenst uitleg en advies geven over de toepassing van die regels in een specifieke situatie. Hiermee is tevens geborgd dat de regels praktisch toepasbaar blijven en ”mee kunnen ademen” met de ontwikkelingen in de organisatie.

Architectuur

Architectuur is misschien wel het grootste “containerbegrip” dat er binnen ICT bestaat. Wij beschouwen de architectuur als het ontwerp van een unieke (ICT-) totaaloplossing met zoveel mogelijk standaardcomponenten. Te vergelijken met een schets van een gebouw.

In nauwe samenspraak tussen de ICT-functie en het management wordt, binnen de gestelde governance rules, de informatiearchitectuur ontwikkeld die precies past bij de organisatie. De informatiearchitectuur wordt enerzijds gedreven door business-wensen en anderzijds door kansen die ICT biedt.

Regie

De regiefunctie houdt in: regisseren van alle noodzakelijke technische aanpassingen, beheren van de totale informatiehuishouding alsmede ondersteunen van de gebruikers in het gebruik van de systemen. Dat betekent dat de regiefunctie een keuze moet maken tussen daadwerkelijke uitvoering van activiteiten (installatie van pakketten, ontwikkelen van maatwerk, beheer van ICT-bouwstenen, helpdesk) in eigen huis of uitbesteding. Uiteraard wordt deze keuze gemaakt op basis van de eisen die het lijnmanagement stelt.

Uit Holland management review nr 92 “Alles verandert, nu de ICT-functie nog!” Rob Poels & Leo van Veen

Hoofdstuk inhoudsopgave