ICT-organisatie

Tekst groter

ICT-organisatie

Rollen ICT-organisatie

Vanuit de organisatie kunnen verschillende eisen gesteld worden aan de ICT-organisatie. Dit is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de rol die ICT speelt in de producten en diensten die een organisatie levert. Wij onderkennen vijf verschillende rollen.

  • Zijn stabiliteit en kosten doorslaggevend dan spreken wij over een typische beheerdersrol. Kernactiviteiten als technisch- en applicatiebeheer passen binnen deze organisatie
  • Wanneer stabiliteit en toegevoegde waarde de”business needs” zijn dan spreken we van een adviseursrol voor de ICT-organisatie. De kernactiviteiten die daarbij spelen, liggen op het bepalen van nieuwe functionaliteit
  • Is innovatie belangrijker dan kostenbeheersing dan onderkennen wij rollen als partner en ondernemer binnen de ICT-organisatie
  • Is de integratie van alle genoemde rollen belangrijk, inclusief het vooruitdenken, dan spreken wij van de architectenrol.

Hoofdstuk inhoudsopgave